Måla i Skåne

Kvalité

Vi vet att det är kvaliten på vårt jobb och vårt åtagande som på sikt kan ge oss goda referenser och förnyade uppdrag. Därför är kvalitet för oss inte enbart ett väl utfört arbete. Hela vårt åtagande, från kundförfrågan och offerter till utförande av uppdraget och vårt garantiåtagande, måste granskas noga av oss själva ur kvalitets synpunkt. Dagligen behöver vi ställa oss de här frågorna:

Vi ställer oss dessa frågor:

• Ger vi kunden den lösning som bäst och till lägsta kostnad uppfyller hans behov och förväntningar?

• Ger vi medarbetarna den information, utbildning och de resurser som behövs för att stärka deras kvalitetsmedvetenhet?

frågor

• Förbättrar vi hela tiden vår verksamhet i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader?

 Vi arbetar enligt Målaremästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem.


Maleriforetagenaaa ny