Måla i Skåne

Presentation

Måla är väletablerat med stora fasta kunder inom förvaltning, fastighetsbolag och byggentreprenörer.
Flera stora uppdrag har även utförts internationellt.

Måla i Skåne är ett av Skånes största måleriföretag med ca 80 anställda målare och 10 tjänstemän. Den stora bredden i vårt yrkeskunnande ger ökad trygghet för våra anställda, men också för våra kunder. De vet att vi klarar vad vi åtar oss på ett mycket professionellt sätt.  Vår organisation är platt och beslutsvägarna snabba
och enkla.

Våra kunder

Som kunder räknar vi idag de större bygg- och fastighetsbolagen såsom:

  • ncc
  • peab            
  • veidekke
  • nimab
  • skanska
  • jm ab
  • mkb
  • malmö stad
 

Maleriforetagenaaa ny